FANDOM


115 Linia zwykła
Częstliwość 15-30min.
Czas jazdy 26-31min.
Obsługa Zajezdnia Ostrobramska

HistoriaEdytuj

Linia została uruchomiona 4 kwietnia 1949, jako zastępstwo dla linii tramwajowej w ul. Grochowskiej na czas przekuwania torów. Łączyła rondo Wiatraczna ze
250px-Złotej Jesieni (autobus 115)

Autobus Solaris Urbino 10 na linii 115 na ul. Złotej Jesieni

skrzyżowaniem Marsa/Płowiecka, przez Grochowską i Płowiecką. W maju 1949, w związku z przekuwaniem kolejnego odcinka torów, jej trasę przedłużono Grochowską,ZamoyskiegoTargową i Kijowską do Dworca Wschodniego. 2 czerwca 1949 roku trasę linii skrócono do odcinkaDworzec Wschodni – Wiatraczna.

28 sierpnia 1949 roku linia przestała pełnić rolę zastępczej i tym samym wyruszyła na nową trasę z ronda Wiatraczna do skrzyżowania Marsa z Płowiecką, przez Grochowską i Płowiecką (identyczna z pierwszą trasą z kwietnia 1949). Już dwa dni później trasę linii wydłużono Grochowską i Zamoyskiego do skrzyżowania tej ostatniej z aleją Zieleniecką. Zmiana miała na celu odciążenie tramwajów linii 26 (Staszica – Wiatraczna). Jeszcze w tym samym roku, 26 września, trasę linii wydłużono Targową i Kijowską do Dworca Wschodniego, dzięki czemu stała się ona identyczna z trasą 115 z maja 1949. Niebawem, bo 1 lutego 1952, zmianę tę cofnięto i linia znów zaczęła kursować na trasie Marsa – aleja Zieleniecka.

Ta trasa linii 115 utrzymała się przez ponad 2,5 roku, bo do 24 września 1952. Wówczas wydłużono ją ulicąPłowiecką do wiaduktu nad linią kolejową nr 7. W 1953 praski kraniec linii powrócił na Wiatraczną. 22 listopada1954 trasę linii wydłużono Płowiecką i Czecha do skrzyżowania tej ostatniej z ulicą Kajki. 1 listopada 1957zamieniono krańce linii 115 i 127, wobec czego ta pierwsza od ronda Wiatraczna pojechała Wiatraczną iDwernickiego do pętli Siennicka. W listopadzie 1959 roku zamieniono krańce 115 i 143, przez co 115 znów zaczęło kończyć trasę na Wiatracznej, a 8 maja 1960 linia przejęła fragment trasy 143, w związku z czym powróciła na poprzednią trasę do Siennickiej. Jednocześnie wydłużono trasę linii w Wawrze – docierała ona odtąd ulicą Kajki dokina Wrzos.

23 sierpnia 1964 roku trasę linii wydłużono DwernickiegoKickiego (w stronę kina WrzosSiennicką),ChrzanowskiegoMińskąGrochowską (w kierunku kina WrzosGocławską do Mińskiej), Zamoyskiego i Lubelskądo pętli Dworzec Wschodni (Lubelska), gdzie kraniec linii 115 znajdował się odtąd nieprzerwanie do 2004 roku.

1966 roku linię wycofano z ulic Kickiego i Siennickiej, kierując Podskarbińską. 30 maja 1969 roku trasę 115 wydłużono ulicami KajkiPożaryskiego i Żegańską do pętli Bursztynowa, a w 1973 wycofano ją z odcinka Mińskiej i z Podskarbińskiej na Kamionku na rzecz przejazdu Stanisławowską. Dnia 17 sierpnia 1977 trasę 115 wydłużonoal. Dzieci Polskich do pętli przy Centrum Zdrowia Dziecka. W kolejnych latach korygowano trasę linii na Kamionku: w 1978 wycofano ją z ZamoyskiegoGrochowskiej i Gocławskiej, kierując BliskąŻupnicząChodakowską i Mińskądo Stanisławowskiej, od 1988 roku między Stanisławowską i Dwernickiego linia kursowała przez Terespolską,Mińską i Podskarbińską. 11 sierpnia 1990 przejazd TerespolskąMińską i Podskarbińską pozostawiono tylko w trasie w kierunku Międzylesia, w stronę Dworca Wschodniego 115 docierało prosto Dwernickiego i Stanisławowskądo Mińskiej.

19 marca 1997 roku trasę linii znacznie wydłużono. Skierowano ją przez Marysin WawerskiPłowieckąMarsa,OkularowąStepowąKorkową i Kościuszkowców, a także wydłużono w głąb Wawra ŻegańskąPatriotów,WalcownicząBystrzyckąOchocząNarcyzowąWalcownicząPetuniiHiacyntowąTechnicznąZagórzańską,Złotej Jesieni i Podkowy do osiedla Aleksandrów. Jednocześnie kursy w dni świąteczne skrócono do odcinkarondo Wiatraczna – Aleksandrów. 1 października 2004, w związku z wydłużeniem trasy linii 137 (Wiatraczna – Wesoła Osiedle Zielona, po wydłużeniu: Dworzec Wschodni (Lubelska) – Stara Miłosna), wszystkie kursy 115 skrócono do Wiatracznej. Wprowadzono także nową trasę na odcinku plac Szembeka – Marsa, linia pojechała ZamienieckąŁukowskąRodziewiczówny i Ostrobramską. 1 kwietnia 2005 roku przywrócono kursowanie 115 do Dworca Wschodniego w dni powszednie, a 1 lipca 2007 skierowano tam wszystkie kursy.

Dnia 1 czerwca 2013 roku linia "115" została połączona z linią 215 i pojechała skorygowaną trasą – została wycofana z Grochowa i od ul. Kościuszkowców jej trasa wiedzie przez ul. Korkowąal. Komandosówal. Chruściela i al. Sztandarów na Mokry Ług. Zmiana ta spowodowana była projektem racjonalizacji tras, wynikającym z konieczności wprowadzenia oszczędności, ogłoszonym przez Zarząd Transportu Miejskiego. W przyszłości linia może zostać wydłużona wzdłużul. Mokry Ług do nowej pętli.

TrasaEdytuj

ostatnio zmieniana 1 czerwca 2013

UliceEdytuj

Mokry Ług – al. Sztandarów – al. Chruściela – Cyrulików – Marsa – Ilskiego – al. Komandosów – Grzybowa – Szosowa – Wspólna – Korkowa –Kościuszkowców – Kajki – Pożaryskiego – Żegańska – Patriotów – Walcownicza – Bystrzycka – Ochocza – Narcyzowa – Walcownicza – Petunii – Hiacyntowa –Techniczna – Zagórzańska – Złotej Jesieni – Podkowy – Aleksandrów

W wybranych kursach: ... – Wspólna – Korkowa – Łysakowska – Korkowa – Kościuszkowców – ...

W wybranych kursach: ... – Szosowa – Wspólna – Brata Alberta – Zielona – Brata Alberta – Wspólna – Korkowa – ...