FANDOM


Zakończono prace na części mostu Marii Skłodowskiej-Curie i uruchomiono pierwszy, ponad trzykilometrowy odcinek trasy tramwajowej na Tarchomin (od ul. Marymonckiej do ul. Myśliborskiej). Realizacja dwóch kolejnych odcinków trasy tramwajowej, wzdłuż ul. Światowida do pętli przy ul. Mehoffera i do Winnicy, opóźniła się z powodu protestów mieszkańców Winnicy z rejonu ul. Poetów. 15 lipca 2011 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, po rozpatrzeniu odwołań, uchyliło decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. W następstwie decyzji SKO uchylona została również – wydana 29.06.2011 r. – decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej. W tej sytuacji Zarząd Transportu Miejskiego musiał zweryfikować raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i uzyskać nowe decyzje administracyjne.


25 maja 2013 r. Biuro Ochrony Środowiska wydało nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie drogi oraz linii tramwajowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą, na odcinku od trasy mostu im. Marii Skłodowskiej-Curie do pętli Winnica (Decyzja nr 476/OŚ/2013 dostępna jest na dole strony). 30 lipca 2013 r. Miasto st. Warszawa podpisało z Tramwajami Warszawskimi porozumienie dotyczące zasad współpracy przy realizacji linii tramwajowej na Tarchomin, w następstwie którego w połowie sierpnia 2013 r. Tramwaje Warszawskie ogłosiły przetarg ograniczony na budowę odcinka linii tramwajowej od trasy mostu im. Marii Skłodowskiej-Curie do pętli przy ul. Mehoffera. 17 września 2013 r. Prezydenta m.st. Warszawy wydała nową decyzję nr 281/BIA/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa linii tramwajowej na Tarchomin wraz z układem drogowym ulic Światowida i Projektowanej” – cz. 1 (Decyzja nr 281/BIA/2013 dostępna jest na dole strony). 23 stycznia 2014 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na budowę trasy tramwajowej na Tarchomin (od trasy mostu Marii Skłodowskiej-Curie do pętli Mehoffera). W przetargu oferty złożyli: ZUE S.A. (Polska); Wykonawcy występujący wspólnie: Trakcja S.A. (Polska) i Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. (Polska); TORPOL S.A. (Polska); Wykonawcy występujący wspólnie: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PEBEKA S.A. (Polska), TOR – KAR – SSON Sp. z o. o. Spółka Komandytowa (Polska) i Przedsiębiorstwo TOR – KAR – SSON Zbigniew Kargul (Polska); Wykonawcy występujący wspólnie: Balzola Polska Sp. z o. o. (Polska) i Construcciones y Promociones Balzola, Sociedad Anonima, (Hiszpania); Wykonawcy występujący wspólnie: Porr S.A.(Polska) i Porr Bau GmbH (Austria). Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie miał 10 miesięcy na realizację tej inwestycji. 28 lutego 2014 r. Zarząd Transportu Miejskiego wspólnie z Tramwajami Warszawskimi Sp. z o.o., podpisali umowę na budowę odcinka linii tramwajowej od trasy mostu im. Marii Skłodowskiej-Curie do nowej pętli tramwajowej przy ul. J. Mehoffera. Wybrana w drodze przetargu firma ZUE S.A., zrealizuje inwestycję w ciągu 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wartość kontraktu – 64 199 999,00 zł.


Szybkie, wygodne i nowoczesne...

Takie będą tramwaje kursujące na Tarchomin. Szynowe połączenie zapewni mieszkańcom tego osiedla, a także Nowodworów i innych części Białołęki, łatwy i wygodny dojazd do węzła komunikacyjnego Młociny. Tam będą mogli przesiąść się do metra i kontynuować podróż do centrum.

Billboard1-rgb podgld1 320

Tramwaje nie będą stały w korkach, więc cała podróż potrwa kilkanaście minut. Pasażerowie spędzą je w przestronnym, klimatyzowanym wnętrzu nowoczesnych SWING-ów (PESA 120N), które będą obsługiwać linię. Dzięki Systemowi Informacji Pasażerskiej na przystankach i w pojazdach każdy będzie mógł sprawdzić punktualność komunikacji. Korzystanie z samochodów stanie się nieopłacalne, zarówno jeśli chodzi o czas, jak i pieniądze. Tramwaj Pesa 120 Na „Swing” jest klimatyzowany i wyposażony w monitoring wizyjny, nowoczesne wyświetlacze LCD z informacją pasażerską oraz automat do sprzedaży biletów. Każdy wagon zabiera 201 pasażerów, w tym 40 na miejscach siedzących. Niskopodłogowy tramwaj jest w pełni dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych. Jest także bardzo bezpieczny, bowiem zastosowano w nim specjalną strefę zgniotu (absorbery pochłaniające energię podczas zderzenia), która chroni motorniczego i pasażerów, a także tramwaj przed większymi zniszczeniami.

Linia na Tarchomin pozwoli zintegrować różne formy transportu zbiorowego. Zostanie zsynchronizowana z systemem komunikacyjnym miasta, nie tylko z metrem, ale także z połączeniami autobusowymi i pozostałymi trasami tramwajowymi. Dzięki temu zapewniony zostanie dojazd w dowolny rejon miasta i aglomeracji. Możliwości dogodnych przesiadek wskaże System Informacji Pasażerskiej. Linia tramwajowa i kursujące na niej pojazdy będą bardzo ciche. Przy budowie torowisk zastosowane zostaną podkłady betonowe z przytwierdzeniem sprężystym szyn oraz z gumowymi przekładkami podszynowymi. Torowisko będzie wyposażone w smarownice, chroniące przed bocznym zużywaniem się szyn i rantów kół tramwajowych. Czoła peronów wyłożone zostaną wykładziną dźwiękochłonną. Koła tramwajów i szyny będą regularnie szlifowane. Brane jest także pod uwagę wykonanie torowiska porośniętego trawą. Podobne technologie stosowane są przy budowie linii tramwajowych w największych europejskich miastach, m.in. w Niemczech i Holandii. Zastosowane rozwiązania zapewniają nie tylko niski poziom emisji hałasu, ale także trwałość. Bez konieczności napraw i remontów torowisko będzie można eksploatować kilkadziesiąt lat.

Przesiadając się do ekologicznego transportu szynowego, mieszkańcy Białołęki zadbają o swoje otoczenie i zdrowie. Mniejsza emisja spalin przyczyni się do poprawy klimatu nie tylko dzielnicy, ale także całego miasta.
Petla winnica wiz 320

Pętla Winnica

Wybudowane według najbardziej zaawansowanych technologii i materiałów torowisko, w połączeniu z nowoczesnym taborem zapewnią niski poziom emisji hałasu. Linia tramwajowa przecinająca osiedla będzie ogromnym udogodnieniem, podnoszącym prestiż i wartość nieruchomości oraz atrakcyjność inwestycyjną obszarów wzdłuż trasy.

Etapy realizacji przygotowywanej przez ZTM inwestycji „Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej”

Etap I (odc. od mostu do ul. Mehoffera + odc. od ul. Mehoffera do Winnicy) Budowa torowiska tramwajowego po prawej (wschodniej) stronie istniejącej jezdni ul. Światowida oraz budowa ul. Projektowanej. W projekcie założono wykonanie lub przebudowę wszystkich skrzyżowań drogowych do postaci rozwiązania docelowego, czyli przy założeniu dwujezdniowej ul. Światowida z torowiskiem pomiędzy jezdniami. Po realizacji nie będzie konieczna przebudowa skrzyżowań w momencie dobudowy drugiej jezdni.


Etap II (docelowy)


Budowa drugiej jezdni ul. Światowida, na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami wraz z układem chodników i ścieżek rowerowych.


Tarchomin wiz4 320
Tarchomin wiz3 320

Przystanki tramwajowe wzdłuż mostu i ul. Światowida na Białołęce

54px-K1 Świderska

54px-S  Myśliborska

54px-S  Myśliborska II

54px-S  Ćmielowska

54px-S  Mehoffera

54px-S  Stefanika

54px-S  Ordówny

54px-S  Leśnej Polanki

54px-K2 Winnica

Trasa tramwajowa Tarchomin – Młociny

  •     skorzysta z niej ok. 6500 osób na godzinę;
  •     częstotliwość kursowania tramwajów wyniesie docelowo  2 minuty;

Czas przejazdu tramwaju do I linii metra (Młociny)

  •     z pętli Winnica - 21 minut;
  •     z rejonu skrzyżowania z ul. Mehoffera - 14 minut.